Časté dotazy

Jakou min/max zafouknutelnou délku mohu očekávat při instalaci tohoto kabelu do této trubičky?

Jak správně zafukovat mikro-kabely do vašich mikro-trubiček?

Mohou být mikro-trubičky instalované nad zemí, exponované slunečnímu záření změnám teplot?

Jaký je minimální poloměr ohybu vašich mikro-trubiček?

Jaké kombinace mikrotrubiček mohou být předinstalované v trubce z výroby?

Prohlášení o shodě?

 

Jakou min/max zafouknutelnou délku mohu očekávat při instalaci tohoto kabelu do této trubičky?

Toto je velmi častá otázka všech zákazníků. S jakou minimální vzdáleností můžemem počítat při zafukování našeho kabelu do vaší mikrotrubičky daných rozměrů a parametrů. Bohužel na tuto otázku neexistuje jednoduchá a jednoznačná odpověď.

Každopádně, pokud budete  dodržovat standardní doporučené instalační postupy, využívat pouze kvalitní, profesionální vybavení a vaše mikro-trubičková trasa bude kvalitní bez extrémních ohybů, pak můžeme garantovat, že metoda zafukování kabelů je velmi efektivní s průměrně dosažitelnou vzdáleností zafouknutí 1000m. Pokud jsou všechny podmínky blízko ideálu, vzdálenosti okolo 2000m mohou být reálné. Rychlost zafukování kabelu do mikrotrubiček se pohybuje v rozmezí 25-50m/min.

Kromě všeho výše zmíněného, pouze kvalitní mikro-kabel a mikro-trubička jsou předpokladem k dobrým výsledkům při zafukování. Produkty nízké kvality samozřejmě snižují efektivitu zafukování a výsledné dosažitelné délky se mohou přiblížit téměř až k nule, v případě extrémních okolností.

Důležité parametry mikro-kabelu a mikro-trubičky

Produkty pouze špičkové kvality jsou základním předpokladem k dobrým výsledkům zafukování. V opačném případě snižujeme efektivitu a navyšujeme cenu instalace.

Nejdůležitější parametry:

Mikro-kabely:

 • Adekvátní rozměry OD, poměr OD kabelu vs ID mikro-trubičky (míra plnění)
 • Ovalita a stálost OD
 • Materiál kabelového pláště (PE, PVC, ...)
 • Tuhost kabelu – zamezuje zlomení kabelu uvnitř mikro-trubičky, ale zároveň musí být dostatečně flexibilní v ohybeh trasy
 • Hmotnost kabelu

Mikro-trubičky:

 • Vnitřní vrstva – speciální vrstva s nízkým koef. tření
 • Ovalita – max. 5% garance z výroby
 • Pevné a stale rozměry OD/ID

Prosím kontaktujte vašeho dodavatele s požadavkem na specifikaci výrobku.

kabel OD / trubička ID – míra plnění

 

 

 

 

 

 

 

 

               Teoreticky vypočtené hodnoty

Z praxe   (500-1000m zafouknuté délky)

ID trubička [mm]

OD kabel IDEÁL[mm]

Míra plnění [%]

OD kabel MAXIMUM [mm]

Míra plnění [%]

Doporučený  max. OD kabelu [mm]

Míra plnění [%]

3,5

1,8

25%

3,0

75%

2,1

36%

5,5

2,8

25%

4,8

75%

3,9

50%

8

4,0

25%

6,9

75%

6,3

62%

10

5,0

25%

8,7

75%

7,6

58%

12

6,0

25%

10,4

75%

9,7

65%

14

7,0

25%

12,1

75%

10,5

56%


 

Jak správně zafukovat mikro-kabely do vašich mikro-trubiček?

Správné a efektivní zafukování je založeno na dodržování základních instalačních pravidel, zkušeností a používání kvalitního vybavení a material. Neexistuje žádný způsob přesného výpočtu nebo odhadu vzdálenosti zafouknutí, ale úspěšnost můžete zvýšit dodržováním následujících pravidel:

 1. Používejte profesionální zařízení
 • Kompresor s tlakem 15barů – každý bar nad 10 má velmi positivní vliv na prodloužení max. délky při záfuku.
 • Profesionální zafukovací přístroj, např. Plumetaz, Lancier etc.
 • Zkušení a proškoléní operátoři – certifikovaní dodavatelem zafukovacího zařízení
 1. Dodržujte základní pravidla při zafukování
 • Udržujte vaše zařízení čisté a pravidelně servisované
 • Zkalibrujte trasu mikro-trubičky před vlastním zafukováním kabelu
 • Použijte správné množství lubrikantu pokud je nutný (dle doporučení výrobce). Příliš mnoho lubrikantu se naopak chová jako lepidlo!
 • Lubrikant rovnoměrně rozetřete uvnitř MT zafouknutím houbičky.
 • Nejlepších výsledků dosáhnete při venkovních teplotách od 5°C do 20°C
 • Pokud je to možné, zafukujte vždy směrem z kopce dolů
 • Kabel musí být při vstupu do MT čistý. Ujistěte se, že se kabel nedotýká země při odvíjení z bubnu.
 1. Parametry mikro-kabelu
 • Rozměry v toleranci ±1%
 • Čistý a hladký povrch bez defektů
 • Certifikovaný a otestovaný pro zafukování do mikro-trubiček
 • Použijte kabelový lubrikátor pokud je k dispozici
 1. Míra plnění v doporučeném rozmezí (25% < FR < 75%)

Mohou být mikro-trubičky instalované nad zemí, exponované slunečnímu záření změnám teplot?

ANO, ale pouze za speciálních podmínek. Mechanické vlastnosti všech plastů se totiž výrazně mění působením změny teplot a UV zaření.

Proto všechny mikro-trubičky, které budou exponovány vnějším vlivům musí obsahovat speciální aditiva, UV stabilizátory a pod. Tyto přísady nejsou obsaženy ve standardních produktech a proto je nutné toto specifikovat již v rámci objednávky.

 

Mimoto, tepelná roztažnost plastových material je obecně známý fenomén, způsobený chemickým složením a vlastnostmi material – polyethylen. Polyethylen se roztahuje a smršťuje na základě změn okolních teplot. V souvislosti s tímto může docházet k protahování/smršťování délek mikro-trubiček, které jsou vystaveny vnějším vlivům. Toto může zapříčinit výrazné škody mikro-trubičkové trasy.

Další informace můžete najít v dokumentu Outdoor Installation of Microducts.pdf

 

Jaký je minimální poloměr ohybu vašich mikro-trubiček?

Jendoduchý výpočet:  Rmin=10x OD

Příklad: pro mikro-trubičku o průměru 10mm, je poloměr ohybu Rmin=100mm

Tento minimální poloměr ohybu je aplikovatelný i pro silnostěnné mikrotrubičky a jejich instalaci v nízkých teplotách. Přirozeně se zvyšující se okolní teplotou se stávají mikro-trubičky flexibilnější.

 

Jaké kombinace mikrotrubiček mohou být předinstalované v trubce z výroby?

Produktoá řada DuraPack nabízí velikou flexibilitu vaší optické sítě. Můžete kombinovat téměř jakékliv rozměry a množství mikro-trubiček. Platí pouze jedno jednoduché pravidlo omezení:

Sum (Mikrotrubičky OD)diag <=DuctID -4mm

Example: DuraPack 40/34 + 7x10mm

DuctID = 34mm

Micro-ductOD = 10mm

Sum (Micro-duct OD) diagonal = 3x10mm = 30mm

30mm <= 34-4

 

Prohlášení o shodě?

Poněvadž naše výrobky nejsou podle platných nařízení vlády stanovenými výrobky ve smyslu zákona 22/1997 SB., RESP. Č. 71/2000SB., je toto prohlášení defacto ujištěním o bezpečnosti výrobků.

Každopádně Duraline CT garantuje vysokou kvalitu svých výrobků a můžeme vám vystavit interní certifikát kvality na vyžádání.